Vi behöver din talang

Vi behöver fler utbildade och engagerade medarbetare. Hos oss finns goda chanser till ett intressant och omväxlande jobb med bra villkor.

Engagerade företag

Processoperatörsutbildningen är unik – inte minst för det stora engagemang som finns hos de företag som deltar. De är ett stöd i utbildningens utveckling, håller i intervjudagar inför din praktik och ger möjligheter till examensjobb och traineeår. Redan som student får du kontakt med företag på en professionell nivå, vilket gör dig väl förberedd att ta steget från utbildning till arbete.

Här finns jobben

Processindustrin står inför stora pensionsavgångar den närmaste 10-årsperioden och behöver rekrytera kvalificerade processoperatörer. Det innebär en god chans till ett intressant och omväxlande jobb med bra villkor. Som operatör arbetar du med moderna IT-lösningar och ansvarar för att produktionen sker snabbt och smidigt med så hög kvalitet som möjligt.

Vi har plats för tjejer och killar som gillar omväxling, ansvar och utveckling!

Northvolt

Northvolt grundades år 2016 med ett tydligt uppdrag: att bygga världens grönaste battericell, med ett minimalt koldioxidavtryck och höga ambitioner för återvinning, för att möjliggöra den europeiska övergången till en koldioxidfri framtid.

Vi bygger just nu upp nästa generations storskaliga battericellsfabrik i Skellefteå, som fokuserar på processinnovation, skala och vertikal integration. När produktionsanläggningen är färdigställd kommer det bli en av Europas största battericellsfabriker.

Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas, och har redan vuxit till fler än 2500 anställda med över 100 olika nationaliteter representerade. Nu rekryterar vi nya stjärnor till vårt huvudkontor i Stockholm, vårt utvecklingscenter och industrialiseringsfabrik Northvolt Labs i Västerås, vår batterisystemsanläggning i Gdansk och inte minst till vår första gigafabrik Northvolt Ett i Skellefteå.

För att nå vårt mål om att tillverka världens grönaste batterier behöver vi både erfarna batteriexperter och värderingsdrivna talanger från alla möjliga discipliner – inte minst inom produktionen. Följ med oss på resan mot en grönare framtid och gör klimatomställningen till din vardagssyssla.

Boliden Aitik

Som processoperatör i Bolidens gruvor är du den som övervakar och kontrollerar processerna. Du ser till att föroreningshalterna är låga och utbytet av metaller högt. I Bolidens olika gruvor bryts olika typer av malm, vilket innebär att jobbet kan variera mycket beroende på var du arbetar. För tillfället äger Boliden nio gruvor i fem gruvområden: Aitik, Garpenberg och Bolidenområdet i Sverige, Kylylahti i Finland och Tara på Irland.

Metsä Board Husum

Metsä Board Husum, som är en integrerad kartong- och massafabrik, behöver inom de närmsta åren förstärka organisationen med kompetenta processoperatörer. Fabriken är belägen 3 mil nordöst om Örnsköldsvik och har idag ca 700 anställda

Utifrån visionen att vara den mest eftertraktade leverantören av högklassig kartong sker arbetet inom företaget i en spännande och föränderlig miljö. Organisationen har många befattningar inom ett flertal processområden, exempelvis kokeri/blekeri, återvinning, kemikalieberedning och kartongproduktion. Företaget har genomfört stora omställningar och investeringar under 2016 och 2017, och utbildade processoperatörer är en viktig del för organisationens fortsatta utveckling.

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber, vilket omfattar falskartong, kartong för matservice och vit kraftliner. Våra lättviktiga kartongmaterial är utvecklade för att ge bättre, säkrare och mer hållbara lösningar för konsumentprodukter liksom för applikationer i butik och för matservice. Vi arbetar tillsammans med våra kunder på global nivå för att utveckla lösningar för bättre kundupplevelser och med mindre miljöpåverkan. Den rena färskfibern som Metsä Board använder är en förnybar resurs och spårbar till ursprunget i hållbart brukade nordliga skogar.

Boliden Rönnskär

Smältverket Rönnskär ingår i gruv- och smältverksföretaget Boliden, som har 5000 anställda med verksamhet i Europa. På Rönnskär arbetar omkring 900 medarbetare. Som processoperatör på smältverket är du en av dem som tar fram metaller ur råvaror från gruvor och olika återvinningsmaterial som t ex elektronikskrot. Produktionen är uppbyggd i olika processteg som är beroende av varandra och inte minst av kunniga medarbetare. Företaget har varit mycket aktivt i utbildningen under hela dess uppbyggnad och utveckling.

Domsjö Fabriker

Domsjö Fabriker har genomgått en kraftfull förändring. Det traditionella massabruket har utvecklats till ett bioraffinaderi i världsklass. För oss är personlig kundservice, kvalitet och hållbarhet viktigt. Vår utveckling drivs av världens ökande behov av hållbara produkter. Våra huvudprodukter cellulosa, lignin och bioetanol, har sitt ursprung i den svenska skogen.

Vi behöver bli fler. Vi är mitt i en generationsväxling där kompetens och gedigen erfarenhet tillvaratas och överförs till nya medarbetare. Vi är en arbetsplats som kan och vill vara attraktiv för alla. Därför strävar vi efter ökad mångfald, för att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför. Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart att försöka underlätta för medarbetarna att förena arbetsliv och familjeliv. På olika sätt stödjer vi också friskvård och sociala aktiviteter. Domsjö Fabriker med sina 400 medarbetare ingår i världsomspännande Aditya Birla.

Bolidenområdet

I Bolidenområdet är vi 650 anställda varav ca 100 personer arbetar på Anrikningsverket i Boliden. Gruvområdet består av ett anrikningsverk med malning, flotation och laknings processer placerat i Boliden, samt tre närliggande gruvor. Varje år bryts och anrikas här cirka 1 700 kton malm. Anrikningsverket byggdes på 1950-talet och har under åren moderniserats och byggts ut i omgångar. Anrikningsverket har idag tre parallella produktionslinjer, en för smältverksslagg och två för malm från våra gruvor. Vi producerar drygt 10 separata produkter som främst säljs till Bolidens egna smältverk Rönnskär, Kokkola och Odda men också till externa kunder.

Som processoperatör hos oss är du en av dem som tar fram metaller ur råvaror från gruvorna. Du är delaktig i olika processteg som är beroende av varandra och inte minst av kunniga och innovativa medarbetare. Våra operatörer arbetar självständigt och tar egna initiativ. Som operatör på Bolidens anrikningsverk har du ett omväxlande arbete där du ständigt har möjlighet att lära dig mer och utvecklas genom att växla mellan de olika delprocesserna och delta i vårt ständiga förbättringsarbete.